Dzielenie w małych grupach

Przebieg dzielenia w małej grupie:

  1. Raz na jakiś czas przypominamy zasady dzielenia (w tym za każdym razem, jeśli dołącza ktoś nowy)
  2. Zaczynamy od przeczytania fragmentu ewangelii z najbliższej niedzieli
  3. Czas na dzielenie (kolejność dowolna, nie każdy musi)
  4. Kończymy krótką modlitwą z dziękczynieniem za owoce dzielenia: Chwała Ojcu…

Zasady dzielenia w małej grupie:

należymy do jednej grupy dzielenia – jesteś w tej grupie, do której zostałeś/aś przydzielony/a na pierwszym spotkaniu. Nie zmieniamy jej, chyba, że na wyraźne polecenie Duszpasterza lub lidera wspólnoty

- po przeczytaniu słowa Bożego każdy może (nie musi) podzielić się swoim przeżywaniem tych treści. Ważne: dzielimy się w kontekście przeczytanego właśnie fragmentu, a nie np. z doświadczeń ostatnich 10 lat życiaJ - unikaj wątków pobocznych

wypowiadamy się w pierwszej osobie liczby pojedynczej: „JA”. (mnie porusza, mi to słowo pokazuje, w moim życiu…, itd.). To oznacza, że nie mówmy o całym świecie: „powinno się”, „niektórzy uważają”, „wiele osób sądzi, że”, „mamy tendencję do”. Zamiast tego mów: „JA mam tendencję do…” - a jeśli nie mam, lub nie chcę o tym mówić, to nie poruszam tego wątkuJ. PAMIĘTAJ: w tym miejscu nie mów kazania, ani rozważań, nie próbuj analizować Pisma Św., nie komentuj, nie opowiadaj o całym świecie i wszystkich dookoła. Mów o sobie!

mała grupka to nie spowiedź  - nie obnażaj zbyt osobistych kwestii, mów to, co chcesz powiedzieć i co podpowiada Ci Duch Święty.

- dzieląc się - nie prowokuj do dyskusji, nie zadawaj pytań. To czas tylko na to, aby każdy mógł się podzielić własnym doświadczeniem (nie własną analizą biblijną), w skupieniu i w poczuciu, że jest słuchany. Potem jest czas na pytania, które można zadać kapłanowi, który czuwa nad spotkaniem.

- gdy jedna osoba się dzieli, to pozostali tylko słuchają. Nie pouczają, nie przerywają, nie dają rad, nie moralizują, nie narzucają swojego zdania, nie osądzają i nie dyskutują o tym, co ktoś powiedział - każda wypowiedź jest indywidualnym doświadczeniem danej osoby.

dyskrecja to podstawa! – to co zostało powiedziane podczas dzielenia w grupce, nie wychodzi poza nią..

Dlaczego warto się dzielić tym, co mówi do Ciebie Bóg przez Pismo Święte?

…bo słowo Boże ma wielką moc:

 Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca (Hbr 14,12)

Jeśli otwierasz się na słowo Boże i prawdę, którą Ono ci przynosi, to ono będzie zmieniało twoje życie: dlatego zastanawiaj się podczas spotkania i dzielenia:

- Co mówi o mnie to słowo?

- Jak moje życie, czy konkretna sytuacja, problem wygląda w świetle przeczytanego fragmentu?

- Jaką prawdę o mnie mi pokazuje?

- Jakiego problemu dotyka?

- Co Bóg chce mi powiedzieć?

Bądźmy przygotowani, że słowo Boga nie zawsze będzie nas pocieszać i wywoływać miłe emocje. Ono czasem musi nas uwierać, zwracać uwagę na nasze błędy, rodzić w nas różne przeżycia i uczucia, także te trudne, jak gniew, żal, czy złość. Dlatego, jak pisze autor Listu do Hebrajczyków: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie – wsłuchajcie się w to, co do Was mówi.

Tags