Podstawowe informacje

Przydatne materiały

Komentarz do liturgii słowa

Komentarz to krótka zachęta, wskazówka, uwaga, pouczenie, wprowadzenie, wyjaśnienie. Ma ukierunkować ducha wiernych przed czytaniem biblijnym.

Nieszpory

Liturgia godzin jest czymś więcej niż tylko recytacją psalmów. W swej istocie jest modlitwą Chrystusa, który modli się do Ojca.

Dzielenie w małych grupach

Co to jest „mała grupa” i jakie są zasady dzielenia?

Druga Encyklika Franciszka

Druga Encyklika Franciszka