Trzeci List Św. Jana Apostoła

Słowo, które „Drabina” otrzymała podczas modlitwy rozeznania, jako dar Boży, wyznaczający jej kierunek duchowy i charyzmatyczny jest Trzeci List św. Jana (3J). Wskazuje on członkom „Drabiny” na wezwanie do życia w Prawdzie, we wspólnocie, w duchu miłości i pokory. Zachęca do troski o współbrata i dobre, pełne życzliwości relacje we wspólnocie

Słowo, które „Drabina” otrzymała podczas modlitwy rozeznania, jako dar Boży, wyznaczający jej kierunek duchowy i charyzmatyczny jest Trzeci List św. Jana (3J). Wskazuje on członkom „Drabiny” na wezwanie do życia w Prawdzie, we wspólnocie, w duchu miłości i pokory. Zachęca do troski o współbrata i dobre, pełne życzliwości relacje we wspólnocie

Konferencje

Posłuchaj konferencji biblisty, ks. dr Pawła Laska, wygłoszonych dla „Drabiny” na temat filarów, do których dążą w swoim życiu członkowie wspólnoty w oparciu o Trzeci List św. Jana:

Przeczytaj analizę Trzeciego Listu św. Jana (autor: ks. dr Paweł Lasek, biblista)
Opracowanie

Ikona

Wspólnocie „DRABINA” towarzyszy ikona z wizerunkiem Jezusa, jako młodzieńca ze skrzydłami. Zainspirowana jest ikoną pt. „Chrystus Błogie Milczenie”, przedstawiającą Chrystusa przed Wcieleniem. W ikonie zostało zapisane doświadczenie duchowej drogi członków wspólnoty.

jest oknem

jako ikona, jest oknem skierowanym ku rzeczywistości nadprzyrodzonej, odwołuje wspólnotę w kierunku niewidzialnego Boga, który we wcielonym Jezusie Chrystusie staje się dla niej Drogą.

poprzez parafrazę greckich słów z 3J 3

poprzez parafrazę greckich słów z 3J 3 Ακολουθήστε την Αλήθεια! („Postępuj zgodnie z Prawdą!”) wspólnota pragnie podążać za Chrystusem-Prawdą i próbuje Nią dzielić się z innymi.

poprzez symbol oczu

poprzez symbol oczu kontempluje słowo, które Jezus wypowiada do wspólnoty, spoglądając na każdego z miłością.

poprzez symbol szyi Chrystusa

poprzez symbol szyi Chrystusa wspólnota pogłębia tajemnicę Maryi w życiu Kościoła i wspólnoty.

poprzez symbol zwoju

poprzez symbol zwoju trzymanego przez Chrystusa w lewej ręce ikona przypomina, iż członkowie wspólnoty powinni kierować się słowem Bożym i na nim budować swoje życie.

poprzez symbol układu palców prawej ręki Chrystusa

poprzez symbol układu palców prawej ręki Chrystusa wspólnota odkrywa, pogłębia i medytuje nad tajemnicą Boga w Trójcy Jedynego oraz Jezusa objawiającego się w dwóch naturach: Boskiej i ludzkiej.

poprzez symbol ust i uszu

poprzez symbol ust i uszu wspólnota w milczeniu wsłuchuje się w słowo Jezusa i odpowiada na nie uwielbieniem.

poprzez symbol dalmatyki

poprzez symbol dalmatyki wspólnota wyraża swoje pragnienie dawania świadectwa służbie czynnej miłości, jako diakonii w Kościele i dla świata.

Ikona Chrystusa przed Wcieleniem w interpretacji wspólnoty „DRABINA”

Formacja

Wspólnota „DRABINA” składa się z trzech grup:

Grupy białej (otwartej)

– może do niej należeć każda osoba, która ukończyła 25. rok życia i pragnie pogłębić swoją formację osobowo-religijną.

Grupa spotyka się raz w tygodniu, w poniedziałki o 19.30:

  • spotkanie pierwsze i drugie (i piąte) poświęcone jest rozważaniu Ewangelii na niedzielę.
  • spotkanie trzecie jest spotkaniem formacyjno-ewangelizacyjnym.
  • spotkanie czwarte gromadzi wspólnotę na wspólnej Eucharystii.
  • Grupa biała prowadzi do przyjęcia Chrystusa, jako Pana i Zbawiciela.

Grupy brązowej (formacyjnej)

– należą do niej osoby uczęszczające systematycznie, przynajmniej przez jeden rok na spotkania w cyklu grupy otwartej oraz przyjęły Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela

Członkowie grupy, poza cotygodniowymi spotkaniami poniedziałkowymi zobowiązują się do:

  • cotygodniowej skrutacji słowa Bożego z najbliższej niedzieli, przygotowanej przez wspólnotę.
  • odmawiania cotygodniowych II Nieszporów z niedzieli.
  • wyjazdów na Dni Wspólnoty.
  • angażowania się w życie i działania wspólnoty.
  • organizowania przynajmniej raz w roku otwartego spotkania dla wszystkich chętnych.
  • osobom z grupy brązowej zaleca się wyjazd raz w roku na wybrane lub skonsultowane z Duszpasterzem rekolekcje indywidualne

Grupy niebieskiej (duchowej)

– jest przeznaczona dla osób, które należały już do wspólnoty, ale obecnie nie są w stanie w sposób fizyczny uczestniczyć w formacji ani grupy białej, ani grupy brązowej i chcą pozostać w duchowej jedności ze wspólnotą. Członek grupy niebieskiej posiada tzw. „Anioła”, którym jest jedna z osób z grupy brązowej, utrzymująca z nim kontakt w celu dzielenia się owocami skrutacji i modlitwy słowem Bożym, rozważanym co tydzień przez wspólnotę „DRABINA”.

O zobowiązaniach tej grupy przeczytasz więcej w statucie wspólnoty (link/ pdf)

Satut

STATUT WSPÓLNOTY BIBLIJNO FORMACYJNEJ „DRABINA”